TOUR SCHEDULE

Boston      11/30 - 12/1

NYC           12/2 - 12/3 

DC              12/4-5

St. Louis           12/6-8

Kansas City      12/9-10

Atlanta              12/11-13

Miami                12/14-16

Orlando            12/17-18